انواع مبدل های حرارتی

انواع مبدل های حرارتی

انواع مبدل های حرارتی

این پروژه حجیم  و جامع در مجموع ۱۲۷ صفحه می باشد و دارای جمع بندی و منابع می باشد و از لحاظ نگارشی و ویرایشی بسیار کامل است،که دارای ده فصل زیر می باشد :۱- مقدمه ای در مورد مبدل های حرارتی
۲-اجزای مبدل
۳-انواع مبدل
۴-بعضی از خصوصیات مبدل های حرارتی
۵-کاربردهای عملیاتی مبدل
۶-عیوب و مشکلات مبدل های حرارتی
۷-مبدل های حرارتی فشرده
۸-میکرو مبدلهای حرارتی
۹-معرفي تكنولوژي بهبود انتقال حرارت در مبدل‌هاي پوسته- لوله‌اي
۱۰-نرم افزارهای شبیه…

تولید آنزیم آمیلاز به روش میکروبی(قابل ویرایش)

تولید آنزیم آمیلاز به روش میکروبی(قابل ویرایش)

فهرستمقدمه. ۱
طبقه بندی آنزیم ها۲
منابع بيوكاتاليزوري.. ۲
نشاسته. ۲
آميلازها۳
منابع آلفا آميلازها۳
باكتريايي هاي آميلاز۳
طبقه بندي آميلازها۴
تاریخچه. ۴
مواد و روشها۶
بررسي سينتيك رشد و فعاليت آلفا آميلازي باكتري در محيط كشت پايه. ۶
تخليص آنزيم آلفا آميلاز۶
ستون روي بر تخليص DEAE-Cellulose. 6
بحث و نتيجه گيري.. ۷
منابع.. ۹
 
۹ صفحه با فونت بی نازنین ۱۴
 
دانلود پاورپوینت این مقاله…