پیدا کردن گوشی کم شده

پیدا کردن گوشی کم شده

نرم افزار find device  به شما این امکان را میدهد که با زدن یک سوت گوشی خود را پیدا کنید ….. با نصب این نرم افزار نگران گم شدن گوشی خود نباشید …

ضرورت بازنگري در مديريت بحران زلزله در ايران

ضرورت بازنگري در مديريت بحران زلزله در ايران

ضرورت بازنگري در مديريت بحران زلزله در ايران در این تحقیق موضوعات بحران – مديريت بحران – لرزه خيزی – آموزش و اطلاع رسانی-فرهنگ سازی و نگرش محیطی بررسی می شوند تكتونيك فلات ايران گوياي آن است آه بخش عمده و تقريباً تمام مناطق آن در معرض وقوع زمين لرزه هاي کوچك و بزرگ هستند . وجود سه رشته آوه زاگرس، البرز و آپه داغدر ﭘﻬنه اين سرزمين مجموعه بسيار بزرگي از گسلهاي پيدا وﻧﻬان و آوچك و بزرگ را در دامنه آوهها و دشتها…

طراحی سیستم تعلیق خودرو در solid works

طراحی سیستم تعلیق خودرو در solid works

طراحی سیستم تعلیق خودرو در solid works

پروژه طراحی سیستم تعلیق خودرو در solid works   
حجم فایل : ۳۵ مگ 
نرم افزار : سالید ورک 
 
کلیه قطعات طراحی شده و در داخل فایل موجود میباشد و شما در صورت نیاز میتوانید ان هارا تغییر یا اصلاح نمایید 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
کلیه قطعات طراحی و اسمبل شده اند 
 

 
 
 
 
 …

قابليت تلاقی سه گونه قارچ صدفی Pleurotus sp و ارزيابی خصوصيات مورفولوژی هيبريدهای حاصل

قابليت تلاقی سه گونه قارچ صدفی  Pleurotus sp و ارزيابی خصوصيات مورفولوژی هيبريدهای حاصل

قابليت تلاقی سه گونه قارچ صدفی Pleurotus sp و ارزيابی خصوصيات مورفولوژی هيبريدهای حاصل

نوع فایل:PDFتعداد صفحات :۱۲
سال انتشار : ۱۳۹۵
چکیده
سه گونه قارچ صدفی )ارنجی، فلوریدا و قارچ زرد( در آزمایشگاه کشت بافت گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز، برای بهرهبرداری از صفات ویژه هر گونه، با همدیگر تلاقی داده شدند. نتایج نشان داد از بین ۰۳۳ تلاقی، فقط در چهار تلاقی منوکاریونهای فلوریدا و ارنجی با تشکیل قوساتصال، دیکاریون تولید کردند و چهار هیبرید بنامهای ۰۳ ,H 11 ,H 03 ,H 1 H به دست آمد. از بین ۰۳۳ تلاقی بین منوکاریونهای فلوریدا با قارچزرد و نیز ۱۳۳…