طراحی قالب دایکاست در سالید ورک

طراحی قالب دایکاست در سالید ورک

طراحی قالب دایکاست در سالید ورک

 پروژه طراحی قالب دایکاست کله شیر در سالید ورک:
 
part
assembly
model ghate
solid:2011 به بالا…