تحقیق کهکشان چیست؟

تحقیق کهکشان چیست؟

کهکشان چیست؟کهکشان به مجمو عۀ ستارگان، گاز و غبار گفته می شود که با نیروي جاذبه کنار همنگاه داشته شده ان د. کوچکترین کهکشانها دار اي عر ضی برابر با چند صد سال نو ري،شامل حدو د ۱۰۰۰۰۰ میلیارد ستاره هستند. بزرگترین کهکشانها تا ۳ میلی ون سالنوري عرض دارند و شامل بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ستاره هستند. اشکال کهکشانها براساس شیوه اي طبقه بندي می شود که طبق ش یوه طبقه بندي ستاره شناس۱۹۸۶ )، شکل یافته است. در مورد تکامل کهکشانها – آمریکایی، اد وین هاب ل( ۱۹۵۳اطلاعات…

تحقیق کهکشانها

تحقیق کهکشانها

کهکشانهادنیاى بزرگ ما از تعداد بى شمارى اَبر خوشه تشکیل شده که میلیاردها کهکشان را در خودجاى داده است. کهکشان ها مجموعه هاى بسیار بزرگى هستند که از ستارگان، گاز و غبارتشکیل شده اند. میلیاردها سال پیش توده هاى عظیم ماده عالم اولیه بر اثر گرانش بسیاربالاى خود در هم رمبیدند و کهکشان ها را به وجود آوردند. در درون کهکشان ها میلیون هاستاره وجود دارد که اندازه تعدادى از آنها ده ها بار بزرگ تر از خورشید است. بیشترکهکشان ها در خوشه هاى همبسته با…

تحقیق کولاک و بوران

تحقیق کولاک و بوران

کولاك و بوران۵۰ کیلومتر در ساعت توأم با ریزش برف و کاهش – ورزش بادهاي سرد با سرعتی حدود ۶۰درجه حرارت به کمتر از ۱۲ درجه زیر صفر از حوادثی است که در اکثر جاده ها و نواحیکوهستانی شمال کشور به وقوع می پیوندند و خسارات جانبی و مالی فراوانی ببار می آورد.سرماي غیر معمول ممکن است سبب یخ بستن زمین تا عمیق قابل ملاحظه اي شود که بر اثرآن لوله هاي آب و فاضلاب ممکن است ترك بردارند . بسته شدن مجاري آبگیري و آبانبارهاي روباز و یا مخز ن هاي آب و صافی ها امکان…

تحقیق گسلها

تحقیق گسلها

گسلها شکستگیهایی در پوسته زمین هستند که در طول آنها تغییر شکلهاي قابل توجهی ایجاد شده است. گاهی اوقات گسلهاي کوچک در ترانشه هاي جاده، جائی که لایه هايرسوبی چند متر جابجا شده اند، قابل تشخیص هستند. گسلهایی در این مقیاس و اندازهمعمولا بصورت تک گسیختگی جدا اتفاق میافتد. در مقابل گسلهاي بزرگ، شامل چندینصفحه گسل درگیر میباشند. این منطقه هاي گسله، میتوانند چندین کیلومتر پهنا داشتهباشند و معمولا از روي عکسهاي هوایی راحتتر قابل تشخیص هستند تا…

تحقیق انواع جانوران

تحقیق انواع جانوران

گوناگونی جانوران در میان موجودات زنده ، جانوران نسبت به بقیه گوناگون ترند. بعضی از جانور شناسان عقیده دارندکه هنوز شاید نیمی از جانوران را هم نمی شناسیم.اسفنج ها :اسفنج ها بیشتر در دریا زندگی می کنند. اما اقسامی هم ساکن آب هاي شیرین هستند. اسفنج هاوسیله اي حرکتی ندارند همیشه به یک جا چسبیده اند و حتی شکل معینی ندارند. اسفنج ها،ساده ترین جانوران اند و بدن آنها را تعداد زیادي سلول هاي تقریباً مشابه تشکیل می دهد. سطحبدن اسفنج پر از سوراخ است….

کتاب چشم طلایی – Golden Eye

کتاب چشم طلایی - Golden Eye

کتاب چشم طلایی – Golden Eye

کتاب فوق العاده کمیاب چشم طلاییتصویر برداری شده از نسخه اصلی ( ترجمه فارسی )
قیمت این کتاب در ترکیه ۸۵۰ لیره
و در اروپا و آمریکا بالای ۵۰۰ دلار می باشد.
 …

انرژی هسته ایی، از معدن تا نیروگاه

انرژی هسته ایی، از معدن تا نیروگاه

انرژی هسته ایی، از معدن تا نیروگاه

مقاله جامع / ارزشمند برای پایان نامهانرژی هسته‌ای انرژی گرمایی آزاد شده حاصل از شکافت اتم اورانیوم است که از آن برای تولید بخار آب و گرداندن توربین‌های تولید برق استفاده می‌شود. اورانیوم معدنی، طی فرآیندی در تأسیسات فرآوری باید به گاز هگزافلوراید یا uf6 تبدیل شود، و سپس با تزریق به شبکه‌ای از سانتریفیوژها غنی شده و سپس قابل استفاده است.البته فقط اورانیم نیست که با آن می توان انرژی هسته‌ای تولید کرد.مثلاَ از پولوتونیم یا دیگر…

معرفی نرم افزار برای انتخاب شاول و کامیون در معادن روباز

معرفی نرم افزار برای انتخاب شاول و کامیون در معادن روباز

معرفی و آموزش نرم افزار برای انتخاب شاول و کامیون در معادن روباز 
در این مقاله برنامه کامپیوتری به زبان ویژوال بیسیک برای انتخاب سیستم شاول-کامیون معرفی می شود. روش های بهکار گرفته شده شامل روش هایی همچون روش اهارا، روش سلسله مراتب تحلیلی، روش کلاسیک، روش ضرایبتفضیلی، روش صفی، روش های تخصیص ثابت و غیره می باشند. این نرم افزار قابلیت انتخاب تعداد، تعیین توان تولید وتخمین هزینه های مالکیت و عملیاتی ماشی نآلات را دارد. این نر مافزار…

مجموعه فرم های آماده چاپ برای معادن و مشاغل

مجموعه فرم های آماده چاپ برای معادن و مشاغل

مجموعه فرم های آماده چاپ برای معادن و مشاغل شامل : 
فرم های انبارداری ، ورودی و خروجی
فرم های کارکرد و پیشروی
فرم متراژ سینه کار و جبهه کار
فرم مفاصا حساب
فرم قرارداد کار
فرم موجودی کالا
فرم حمل بار از محل معدن
فرم اندازه گیری گاز
فرم گزارش کار بخش فنی و …
فرم و رسید توزیع البسه و تجهیزات
فرم رسید پرداخت مساعده
فرم درخواست خرید کالا
فرم ارسال خرید کالا و …….

(UCG) تبديل زغالسنگ به گاز

(UCG) تبديل زغالسنگ به گاز

تبديل زغالسنگ به گاز UCGتكنولوژي استخراجي پاك زغالسنگ در خدمت توسعهتبديل زغالسنگ زيرزميني به گاز) ) UCG مدت زيادي است كه پروژه هاي تجاري با تمركز بر روي روشبه غرب راه يافته ولي تا كنون اين تكنولوژي بيشترين توسعه خود را در اتحادجماهير سابق شوروي بدست آوردهدر ازبكستان متحد شده كه در Angren UCG از استراليا با كارخانه Linc Energy است. در حال حاضر شركتLinc Energy نتيجه اين اتحاد، مهارتها و تجربه هاي روسيه در سايتهاي استراليا نيز قابل استفاده مي باشد. شركتبراي…