پایان نامه و تحقیق در مورد جنايت بر ميت-فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش -تعداد صفحات ۶۷

پایان نامه و تحقیق در مورد جنايت بر ميت-فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش -تعداد صفحات 67

پایان نامه و تحقیق در مورد جنايت بر ميت-فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش -تعداد صفحات ۶۷

شرح فایلبخشی از متن اصلی :فهرست مطالبعنوانمقدمه ۱فصل اول : کليات ۳مبحث اول : واژه شناسي ۳گفتار اول: مفهوم مرگ ۳گفتار دوم: مفهوم جرم و جنايت ۶مبحث دوم: سابقه تاريخي ۸گفتار اول : جرائم عليه مردگان در حقوق غير اسلام قبل و بعد از ظهور اسلام ۸گفتار دوم : جرائم عليه مردگان در حقوق اسلامي ۹مبحث سوم : تعقيب جرائم و جنايات عليه مردگان در مراحل مختلف ۹گفتار اول : وقوع جرم پس از فوت ۱۰گفتار دوم: قابل گذشت يا غير قابل گذشت بودن جرائم عليه مردگان ۱۰فصل دوم: جرائم…

فیلم نحوه انجام آزمایش تعيين مقاومت فشاري مغزه(کر گیری)

فیلم نحوه انجام آزمایش تعيين مقاومت فشاري مغزه(کر گیری)

فیلم نحوه انجام آزمایش تعيين مقاومت فشاري مغزه(کر گیری)

هدف: قبل از آنکه بتن، سختي کافي را بدست آورد، مغزه گيري مجاز نمي باشد. در غير اينصورت پيوستگي بين ملات و سنگدانه هاي درشت دچار آسيب مي شود. معمولا مغزه گيري هنگامي انجام مي شود که سن بتن ۱۴ روزه باشد. در هنگام مغزه گيري بايد دستگاه مغزه گيري کاملا در محل خود محکم نگاه داشته شود در غير اين صورت سطح مغزه ها غير صاف يا با انحناء خواهد بود. محور مته بايد کاملا عمود بر سطح بتن باشد مگر آنکه وضعيت عضو بتني يا موقعيت دسترسي به عضو ايجاب مي کند که زاويه…