پیدا کردن گوشی کم شده

پیدا کردن گوشی کم شده

نرم افزار find device  به شما این امکان را میدهد که با زدن یک سوت گوشی خود را پیدا کنید ….. با نصب این نرم افزار نگران گم شدن گوشی خود نباشید …

نمونه تصاویر درس بیان معماری

نمونه تصاویر درس بیان معماری

تقارن – بی قاعدگی -بی ثباتی -پرنقشی – تلخیض و اغراق – تک عنصری – باقاعدگی- پوشانندگی – پیچیدگی و غیره … …