نقد بنای موزه های لوور –هنرهای معاصر-گوگنهایم رایت

نقد بنای موزه های لوور –هنرهای معاصر-گوگنهایم رایت

نقد بنای موزه های لوور –هنرهای معاصر-گوگنهایم رایت

لوور:معمار : پیر لسکتمحل: فرانسه تاریخ ساخت : ۱۸۷۸ _ ۱۵۴۶نوع ساختمان : کاخ ، موزه هنرسیستم سازه ای : سنگ تراشیده شده و مصالح بناییآب و هوا : نیمه معتدلزمینه : شهری _ کنار رودخانهسبک : رنسانس فرانسهموزه هنرهای معاصر موزه هنرهای معاصر در سال ۱۳۵۶ توسط کامران دیبا در ضلع غربی پارک لاله ساخته شده است .این موزه در کنار بناهایی مهم قرار گرفته است: موزه فرش ایران و هتل لالهمعرفی بنا سازماندهی فضایی ریز فضاهای موزه هنرهای معاصرنمای موزه هنر های…