بررسي فني اقتصادي معدن ذغال سنگ پروده III طبس به مدت ٥ سال

بررسي فني اقتصادي معدن ذغال سنگ پروده III طبس به مدت ٥ سال

بررسي فني اقتصادي معدن ذغال سنگ پروده III طبس به مدت ٥ سال در این مقاله موضوعات بررسي فني اقتصادي ، جبهه كار بلند ساده ، ذغال سنگ ، پروده ، طبس , مشخصات لايه هاي ذغال سنگ موجود در منطقه,روش استخراج و باز كننده معدن,مراحل آماده سازي و استخراج,بررسي فني طرح,هواي فشرده,ترابري,نيروي برق,- نگهداري,بررسي اقتصادي طرح,هزينه سرمايه گذاري,هزينه هاي جاري,در آمد,جریان نقدینگی و.. بررسی می شوند هدف از انجام اين مطالعه پيش بيني ميزان سود دهي (يا ضرر)…