Petroleum Production Systems (2nd Edition): Michael J. Economides

Petroleum Production Systems (2nd Edition): Michael J. Economides

Petroleum Production Systems (2nd Edition): Michael J. Economides

کتاب Petroleum Production Systems از معروف ترین منابع دانشگاهی مهندسی بهره برداری است که در سال ۲۰۱۳ ویرایش جدید آن منتشر شد. اکونومایدز با بروز رسانی کتاب خود مسائل روز مهندسی بهره برداری مثل اسیدکاری و شکاف زنی هیدرلیکی را بر مبنای تغییرات سال های اخیر با رویکردی نوین ارائه می دهد. این کتاب تمام سرفصل های مورد نیاز برای مهندسی بهره برداری را شامل می شود. سرفصل های کتاب عبارتند ازفصل ۱ – نقش مهندسی بهره برداری نفت
فصل ۲ – تولید از مخازن زیر اشباع
فصل ۳ -…