پاورپوینت آموزشی "مدیریت دانش"

پاورپوینت آموزشی "مدیریت دانش"

پاورپوینت آموزشی "مدیریت دانش"

به نام خدا 
مدیریت دانش
ویژه رشته مديريت آموزشی
کارشناسی ارشد
 
در این بخش پاورپوینت بسیار ارزشمند به نام  مدیریت دانش  ویژه رشته مديريت آموزشی برای شما دوستان عزیز قرار داده شده است.
برخی از سر فصل مهمترین مطالب عبارتند از:

آشنایی کلی با مدیریت دانش

تعریف دانش

انواع دانش

مدیریت دانش
– تعاریف
– ضرورت و اهمیت
– تئوری ها مدیریت دانش
– مولفه ها مدیریت دانش
– معرفی برخی از مدل های مدیریت دانش

 
تعداد…