پروژه درس شبکه عصبی

پروژه درس شبکه عصبی

پروژه درس شبکه عصبی

پروژه ارائه شده در زمینه شناسایی مرتبه و تاخیر سیستم های دینامیکی با استفاده از شبکه عصبی می باشد. فایل ارائه شده شامل قالب های word و pdf و همچنین کدهای متلب پروژه می باشد. سرفصل های پروژه بصورت زیر می باشد :۱- مقدمه
۲- مروری بر کارهای پیشین
۳- توضیحاتی درباره شبکه های عصبی
۴- روش کاهش وزن های شبکه
۵- استفاده از روش کاهش وزن های شبکه برای شناسایی تاخیر زمانی و مرتبه سیستم
۶- نتیجه گیری
۷- ضمیمه الف : کدهای نوشته شده برای شناسایی مرتبه سیستم
۸- ضمیمه…